Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru

 

Szanowni Państwo,

W 2024 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Międzybrodziu Żywieckim obchodzić będzie jubileusz 100–lecia powstania. Przez wszystkie lata działalności, kolejne pokolenia strażaków z największym poświęceniem i oddaniem realizują przypisane im zadania. Ich społeczna służba i oddanie z jakim ją wykonują, sprawiają, iż od lat stanowią ważny element systemu bezpieczeństwa zarówno naszej gminy jak i całego powiatu żywieckiego.

Celem uhonorowania jednostki w 100–lecie jej powstania, podjęliśmy decyzję o ufundowaniu i nadaniu jej nowego sztandaru. Będzie on podziękowaniem lokalnej społeczności za dotychczasową ofiarność i poświęcenie w ratowaniu zagrożonego życia i mienia ludzkiego, a dla strażaków oparciem w trudach społecznej służby. W związku z powyższym, jako Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru będziemy wdzięczni wszystkim, którzy uznają naszą inicjatywę oraz rangę symbolu, jaki chcemy pozostawić następnym pokoleniom i wesprą nas w pozyskiwaniu środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów wykonania sztandaru oraz organizacji uroczystości jego wręczenia.

Środki finansowe można wpłacać na niżej wskazany rachunek bankowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybrodziu Żywieckim: 45 1050 1070 1000 0023 2203 5839 z dopiskiem „NA
SZTANDAR”.

Za udzieloną pomoc finansową z góry dziękujemy i zapewniamy, że środki finansowe zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru

Wyciąg z Regulaminu Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybrodziu Żywieckim:

  1. Wartość symbolicznych cegiełek fundacyjnych ustala się na:
    1. bez względu na wysokość wpłaty – wpis do Księgi Fundatorów i Darczyńców.
    2. wpłata 700 zł – imienny gwóźdź do drzewca sztandaru.
  2. Symboliczny gwóźdź z głowicą w kształcie tarczy, o którym mowa w ust. 1 wyżej, z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem (lub nazwą) i miejscowością (lub sprawowaną funkcją) fundatora, będzie pamiątkową cegiełką i deklaracją wsparcia każdej osoby, rodziny, firmy lub instytucji, która zamierza w ten sposób potwierdzić na sztandarze swoją obecność w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybrodziu Żywieckim.
  3. Na gwoździach fundacyjnych nie powinno się wskazywać nazw partii politycznych. Wskazane jest umieszczenie na gwoździach fundacyjnych informacji o fundatorze wymienionych w ust. 2.

 

Odsłon artykułów:
1739893