Studiuj bezpieczeństwo u najlepszych!

Warszawa, 17 czerwca 2016 roku 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA

 

Studiuj bezpieczeństwo u najlepszych! - Rekrutacja w SGSP trwa!

Trwa nabór na kierunkach inżynieria bezpieczeństwa i bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie.

 

Szkoła realizuje misję kształcenia strażaków, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności a także wykonuje zadania wynikające z jej przynależności do struktur Państwowej Straży Pożarnej. Mając na uwadze wymagania współczesnego świata w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, uczelnia dostosowuje program nauczania do współczesnych zagrożeń.

Co nas wyróżnia?

Specjalistyczna wiedza, pewny zawód w przyszłości, tak cenione - indywidualne podejście do studenta, dostęp do innowacji - to atuty, którymi przekonujemy kolejne roczniki do wyboru naszej uczelni.

Wydziały i kierunki kształcenia

Działalność naukowo-dydaktyczna uczelni prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (studia I i II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz studia I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne).

Nie tylko mundur!

Szkoła Główna Służy Pożarniczej oprócz szeroko znanych studiów dla strażaków w służbie kandydackiej czy stałej, na których kształceni są przyszli inżynierowie i magistrowie pożarnictwa, oferuje bogatą ofertę edukacyjną dla osób cywilnych.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego przygotowuje nie tylko wysoko kwalifikowaną oficerską, ale również i cywilną kadrę inżynierską do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemów ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego powstał w odpowiedzi na potrzeby współczesnego świata w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Jako pierwszy w Polsce rozpoczął tradycje naukowe i dydaktyczne z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem, które kontynuuje z powodzeniem do dziś.

 

 

Gdzie znaleźć pracę?

Nasi absolwenci pracują w zawodach związanych z ochroną przeciwpożarową, ratownictwem, bezpieczeństwem cywilnym, zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem i higieną pracy. Konkretne umiejętności, które nabywają w toku studiów są poszukiwane i cenione przez pracodawców, którzy w ramach współpracy z uczelnią oferują słuchaczom uczelni praktyki, a tym najlepszym − nawet stałe zatrudnienie.

Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC) są przygotowani do wykonywania zadań analitycznych, doradczych, kontrolnych na wszystkich szczeblach administracji i służb publicznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłowych. Magistrowie bezpieczeństwa wewnętrznego przygotowywani są do obejmowania stanowisk zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i prywatnego, a zwłaszcza w komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) mogą podjąć pracę w Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz służbach o charakterze ratowniczym, firmach prywatnych i państwowych, w bankach, urzędach państwowych i instytucjach publicznych. Są przygotowani do zajmowania stanowisk specjalisty czy kierownika wydziału ds. ppoż i BHP, instalatora zabezpieczeń technicznych, inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

Teoria poparta praktyką

W SGSP kładziemy nacisk nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim na praktyczne przygotowanie do pełnienia ról zawodowych. Nowoczesna baza dydaktyczna - wyposażona w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt komputerowy i audiowizualny, infrastruktura szkoleniowa w postaci poligonu, pozwalająca na kształtowanie praktycznych umiejętności podczas ćwiczeń, kadra doświadczonych wykładowców będących autorytetami w swojej dziedzinie, bogata sieć kontaktów w przedsiębiorstwach prywatnych, zakładach przemysłowych, urzędach i innych instytucjach, pozwalająca na organizację praktyk w tych miejscach, dostęp do innowacyjnych rozwiązań - dzięki realizacji programów unijnych - to znaki rozpoznawcze uczelni.

Warto tu też wspomnieć, że SGSP prowadzi innowacyjne badania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności − w tym również dla podmiotów zewnętrznych.

Jakie przedmioty na maturze są brane pod uwagę?

SGSP szczyci się tym że oferuje fachową wiedzę inżynierską na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Równocześnie oferuje specjalistyczne studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Oczywiście na obu kierunkach studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w postępowaniu rekrutacyjnym są uwzględniane oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości z przedmiotów obowiązkowych − matematyki i języka obcego oraz z przedmiotów dodatkowych − fizyki z astronomią lub chemii. Warto dodać, że w przypadku studiów mundurowych dla strażaków w służbie kandydackiej - obowiązuje egzamin praktyczny.

Na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, oprócz wymienionych wcześniej przedmiotów dodatkowych, dopuszczalne są następujące przedmioty do wyboru: geografia, WOS, informatyka, biologia. W przypadku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, które reprezentuje podejście bardziej społeczne - w postępowaniu rekrutacyjnym są uwzględniane oceny z przedmiotów obowiązkowych − matematyki i języka obcego oraz z jednego spośród następujących przedmiotów dodatkowych: geografii, WOS-u, informatyki a nawet historii.

Co jeszcze dla studenta?

Naszym studentom zapewniamy możliwość uczestniczenia w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+, w ramach którego studenci SGSP mogą wyjeżdżać na studia do uczelni w Europie a także szeroki wybór praktyk - co jest możliwe dzięki współpracy realizowanej w z uczelniami takich krajów jak m.in. Niemcy, Francja, USA, Ukraina, Białoruś. Życie studenckie toczy się w prężnie działających tematycznych kołach i sekcjach studenckich czy w ramach Samorządu Studenckiego. Szczególną uwagę SGSP poświęca kondycji fizycznej swoich studentów, proponując im udział w sekcjach sportowych.

Zapewniamy akademik!

W zeszłym roku z prawdziwą przyjemnością oddaliśmy do użytku Dom Studencki, aby zapewnić potrzeby kwaterunkowe, nie tylko, jak dotąd, studentom mundurowym, którzy są skoszarowani na terenie uczelni, ale również naszym studentom cywilnym. Akademik mieści się na warszawskim Mokotowie. Znajdując się blisko stacji metra, obiekt posiada doskonałe połączenie z uczelnią oraz z centrum miasta. Dom studencki dysponuje 79 miejscami noclegowymi wyposażonymi w pełen węzeł sanitarny i aneksy kuchenne, salami wspólnego użytkowania (sala TV, „pokój cichej nauki”) oraz pomieszczeniami gospodarczymi (pralnia, prasowalnia).

 

Zapraszamy do studiowania w SGSP!

 


KONTAKT DLA MEDIÓW:

Agata Siekierska

Specjalista ds. promocji i marketingu SGSP

tel. +48 22 56 17 384 kom. 693 888 814

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REKRUTACJA:

Punkt Rekrutacyjny – Dział Spraw Studenckich

(pokój 219, obiekt 01, I p.)

tel. +48 22 56 17 992

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sgsp.edu.pl/rekrutacja-na-studia-w-sgsp

Odsłon artykułów:
1739905