Skutki Niżu Genueńskiego

     W dniach od 14 do 16 maja 2014 roku, nad naszym regionem miały miejsce ulewne deszcze połączone z silnymi wiatrami dochodzącymi w górnych partiach gór do przeszło 100 km/h. Te zjawiska pogodowe spowodowane były przez utworzonym nad Włochami  Niżem Genueńskim ( czytaj poniżej), który spowodował na terenie Polski, a zarazem naszej Gminy wiele strat, m.in.  zalane domy, uprawy, połamane drzewa, osuwiska ziemi.

     Jednostka nasza w tych dniach interweniowała blisko 20 razy do usuwania skutków ulewnych deszczy i silnych wiatrów. Na terenie Międzybrodzia Żywieckiego oraz Międzybrodzia Bialskiego Prowadziliśmy następujące działania ratownicze:

- ul. Lotnicza , Kasztanowa, Akacjowa oraz Graniczna w Międzybrodziu Bialskim (PZOL)  wypompowywanie  wody z zalanych pomieszczeń,

- ul. Kosarzyska, Górska, Beskidzka udrażnianie zatkanych przepustów pod drogami,

- ul. Beskidzka, Spacerowa, , Młyńska,  usuwanie powalonych drzew na drogi,

- ul. Kosarzyska, Widokowa, usuwanie osuwisk ziemi na drogi, natomiast na ul. Zaobłazie Międzybrodziu Bialskim miała miejsce ewakuacja mieszkańców z budynku mieszkalnego na skutek osuwiska jakie powstało nad budynkiem oraz poszukiwania zaginionej osoby, która wyszła z domu w czasie osuwiska – lawiny błotnej.  

 

 

     Niż genueński jest to niż, który tworzy się na południe od Alp w regionie, który obejmuje Zatoką Genueńską, Zatokę Wenecką, Morze Liguryjskie, a także północny Adriatyk. W tym rejonie dochodzi do mieszania się dwóch mas powietrza różniących się cechami fizycznymi – powietrza arktycznego morskiego oraz powietrza zwrotnikowego. Niż genueński formułuje się nad ciepłymi wodami Morza Liguryjskiego na skutek wdarcia się w ten rejon zimnego powietrza pochodzącego z rejonu Morza Norweskiego. Ciepłe powietrze jest wypierane  w wyższe warstwy troposfery oraz na wschód, skąd nad ciepłymi wodami Adriatyku niż czerpie
kolejną porcję ciepłego powietrza zasobnego w wilgoć. W ten sposób zaczyna wzmacnia się wirowość ośrodka barycznego, która wynosi w coraz wyższe warstwy atmosfery powietrze, w którym zawarta jest duża ilość pary wodnej. Dzięki kondensującej się parze wydzielane jest ciepło oraz tworzą się grube warstwy chmur mające dużą wodność. Niże genueńskie przynoszą intensywne opady zarówno deszczu jak i śniegu.  

     Niż opisany powyżej tworzy się rzadko, jednak po dotarciu do Polski powoduje ogrom zniszczeń, m.in. spowodował największe powodzie w historii naszego kraju, zwłaszcza  z 1997 i 2010 roku w dorzeczu Odry i Wisły. 

GALERIA ZDJĘĆ

KLIKNIJ!

Odsłon artykułów:
1739934