Zebranie sprawozdawcze...

     W dniu 17 marca 2012r. o godz. 16.00 w Domu Strażaka  w Międzybrodziu Żywieckim odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2012 rok OSP w Międzybrodziu Żywieckim.
     Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP dh Robert Kliś, który na wstępnie zebrania przywitał wszystkich przybyłych gości.Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków, a następnie przystąpiono do dalszego porządku zebrania.
     Na przewodniczącego zebrania wybrano Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP R.P. dh Adama Kosa, a także sekretarza zebrania, komisję uchwał i wniosków oraz komisję skrutacyjną.
    Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił Prezes dh Robert Kliś, sprawozdanie naczelnika z działalności bojowej OSP przedstawił Naczelnik dh Jacek Górski.
Skarbnik OSP dh Jan Chlebicki przedstawił wydatki i dochody za rok ubiegły oraz przedstawił plan finansowy na rok 2012.
Następnie głos zabrała sekretarz Komisji Rewizyjnej dh Barbara Chamera, która odczytała sprawozdanie z działalności statutowej OSP i poprosiła o udzielenie absolutorium zarządowi OSP, które zostało przegłosowane jednogłośnie.
    Podczas wolnych wniosków głos zabrali: Ks. Kapelan Zygmunt Bernat, Komendant Gminny dh Kazimierz Kadłubicki, przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu Pan kpt. Łukasz Węgliński, a także Wójt Gminy Czernichów Pan Adam Kos ( Przewodniczący zebrania).
     Początek zebrania został zakłócony wyjazdem zastępów GBA oraz SLRt do pożaru suchej trawy w Międzybrodziu Bialskim. Pożar szybko ugaszono a druhowie biorący udział w zdarzeniu mogli wrócić na dalszą cześć zebrania sprawozdawczego.

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Odsłon artykułów:
1489011